top of page

משוב לגננת

בכלל לאבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

מהי מידת שביעות הרצון מהחוג?

בכלל לאבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

מהי מידת שביעות הרצון מהמורה?

בכלל לאבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

מהי מידת שביעות הרצון מהתכנית המוזיקלית החינוכית "מדברים מוזיקה"?

בכלל לאבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

האם הצוות עושה שימוש בחומרים בגן מחוץ למסגרת החוג?

בכלל לאבמידה מועטהבמידה בינוניתבמידה רבהבמידה רבה מאד

החוג מעניק ערך מוסף לתכנים הנלמדים בגן?

תודה! הפרטים התקבלו בהצלחה

bottom of page